Edukativna kampanja: Gradite legalno, spavajte mirno!

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pokrenulo je edukativnu kampanju ‘Gradite legalno, spavajte mirno’ s ciljem educiranja najšire javnosti o vrijednosti prostora i potrebi njegove zaštite. Namijenjena je cjelokupnoj hrvatskoj javnosti jer upozorava svakog potencijalnog investitora, malog ili velikog, koliko je važno prije provođenja građevinskih zahvata u prostoru osigurati kako bi bili zakoniti.

Pitanje zakonitosti gradnje dvojako je važno; za samog investitora, radi njegove pravne sigurnosti, koja se potom prenosi na svakog budućeg potencijalnog vlasnika ili korisnika investicije. Dokumentacija i odobrenja koja trebaju prethoditi gradnji imaju svoju vrlo važnu svrhu i korist. Ona predstavljaju osobu iskaznicu građevine i temeljni su kamen za svaku buduću promjenu na njoj. Stav prema zakonitoj gradnji lakmus je papir odnosa prema pravnoj Državi. Imajući u  vidu naše povijesno nasljeđe, možemo biti ponosni što se naša Država danas sve manje dovodi u vezu s pošašću nezakonite gradnje. Vremena pravne nesigurnosti i nereda u prostoru ostavljamo iza sebe.

Izvor & Više informacija mgipu.hr