Projektantski i stručni nadzor

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja.
Također prikupljamo dokumentaciju za tehnički pregled građevine kako bi građevina dobila uporabnu dozvolu, a za tehnički pregled se mora imati nadzornog inženjera koji je pratio gradnju i vodio prateću dokumentaciju i koji vlasniku odgovara za kvalitetno obavljenu gradnju. Tek po dobivenom aktu za uporabu, građevina se može upisati u katastar i u zemljišne knjige.