Projektiranje

Izrada idejnih, glavnih, izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja

ARHITEKTONSKI PROJEKTI GRAĐEVINA

Obavljamo kompletnu uslugu poslova arhitektonskog projektiranja građevina koja se sastoji od izrade idejnih, glavnih, izvedbenih projekata, projekata izvedenog stanja, te ishođenje potrebnih dozvola.

Nudimo kompletnu uslugu izrade glavnih projekta koji obuhvaćaju (ovisno o vrsti građevine):

 • Arhitektonski projekt
 • Građevinski projekt
 • Elektrotehnički projekt
 • Strojarski projekt
 • Projekt strojarskih instalacija
 • Projekt zaštite od požara
 • Projekt zaštite na radu
 • Troškovnik projektiranih radova

Ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada, nudimo izradu:

 • Krajobraznog elaborata
 • Geomehaničkog elaborata
 • Prometnog elaborata
 • Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja
 • Elaborata zaštite od požara
 • Elaborata zaštite na radu
 • Elaborata zaštite od buke
 • Konzervatorskog elaborata
 • Drugog potrebnog elaborata
Izrađujemo izvedbene projekte kojim se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom, te projekte izvedenog stanja potrebnih za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada.

PROJEKTI KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

Projekt krajobraznog uređenja primjereno mikroklimatskim, ekološkim i topografskim specifičnostima ambijenta, uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rješavamo sve elemente uređenja otvorenih (vanjskih) prostora.

PROJEKTI UNUTRAŠNJEG UREĐENJA PROSTORA

Projektom unutarnjeg uređenja rješavamo prostorno, funkcionalno, tehničko-tehnološko i oblikovno unutrašnjost građevine. Izbor, polikromija, oblikovanje i umjetnička obrada gradiva (podovi, zidovi, stropovi), namještaja, rasvjetnih tijela i ostalih elemenata tehničke opreme vizualno izražavaju osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uređenja.

PROJEKTI PROMETNICA

Naš tim izrađuje i projekte priključaka na javne prometnice te projekte prilaznih prometnica.